Giới thiệu CEO High School

Trang chủ Giới thiệu CEO High School

Hệ thống giáo dục CEO High School

Hệ thống giáo dục CEO Việt Nam High School (gọi tắt là CEO High School) – thành viên trực thuộc Tập đoàn CEO Việt Nam Holding. Là đơn vị nghiên cứu, biên soạn, cố vấn các hoạt động đào tạo tại trường THPT nhằm nâng cao năng lực toàn diện của học sinh. Đặc biệt, các nội dung nghiên cứu và cố vấn hướng đến hai mục tiêu cốt lõi đó là: học sinh cân bằng “Thân – Tâm – Tuệ”; có định hướng nghề nghiệp sớm để chủ động cho hành trình phát triển tương lai. CEO High School được hình thành và phát triển bởi Tập đoàn CEO Việt Nam Holding – Tập đoàn có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, huấn luyện và đào tạo CEO, chủ doanh nghiệp…Đứng đầu là ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT.

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

CEO High School có tầm nhìn sẽ trở thành nơi hình thành thế hệ doanh nhân tinh hoa trong tương lai được tin tưởng nhất Việt Nam.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của CEO High School là "Kiến tạo thế hệ học sinh thành công & hạnh phúc theo định hướng trở thành doanh nhân trong tương lai".

Giá trị cốt lõi

Hệ thống giáo dục CEO Việt Nam High School hoạt động trên 3 giá trị cốt lõi: Suy nghĩ phải trung thực - Hành động phải giá trị - Ứng xử phải chân thành hạnh phúc theo định hướng trở thành doanh nhân trong tương lai.

Trường THPT Phạm Ngũ Lão

Vận hành bởi Hệ thống Giáo dục CEO Việt Nam High School

Trường THPT Phạm Ngũ Lão được thành lập từ năm 1999 tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Trường đã có hơn 20 năm hoạt động và đạt được nhiều thành tích nhất định trong công tác giảng dạy và đào tạo hệ THPT cũng như tạo được độ uy tín trong hệ thống các trường phổ thông của Thành phố.

Xuất phát từ mong muốn cải thiện, tối ưu chất lượng của công tác giảng dạy và đào tạo cũng như nâng cao chất lượng học sinh đầu ra tại trường, trường THPT Phạm Ngũ Lão đã quyết định hợp tác toàn diện cùng Hệ thống Giáo dục CEO Việt Nam High School (gọi tắt là CEO High School). Theo đó, Hệ thống giáo dục CEO High School là đơn vị chủ đầu tư và được ủy quyền vận hành trường THPT Phạm Ngũ Lão theo đúng điều lệ hoạt động của trường THPT.