Thẻ: trường cấp 3 thân tâm tuệ

CEO High School và sứ mệnh kiến tạo thế hệ học sinh trí tuệ, thành công và hạnh phúc

Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, việc tạo nên những người trẻ ưu việt là mục tiêu trung tâm trong công cuộc giáo dục của Việt Nam. Hệ thống giáo dục CEO Việt Nam High School đã chọn cho mình một hướng đi riêng với triết lý giáo dục “Thân – Tâm – Tuệ” […]