Thẻ: tuyển sinh lớp 10 trường ceo

Người sáng lập CEO High School – Ông Ngô Minh Tuấn phát triển chương trình “Đồng hành và xây dựng cuộc đời cùng con”

Nhằm mục đích chia sẻ sự thấu hiểu lẫn nhau giữa cha mẹ và con cái để cùng nhau “làm bạn”, để cùng nhau xây dựng lên lộ trình phát triển tương lai cho con, để cùng nhau đồng hành, để cùng nhau hạnh phúc; Ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam Holding, người sáng lập CEO High School đã phát triển chương trình “Đồng hành và xây dựng cuộc đời cùng con”.