Danh mục: Tin tức CEO High School

CEO High School và sứ mệnh kiến tạo thế hệ học sinh trí tuệ, thành công và hạnh phúc

Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, việc tạo nên những người trẻ ưu việt là mục tiêu trung tâm trong công cuộc giáo dục của Việt Nam. Hệ thống giáo dục CEO Việt Nam High School đã chọn cho mình một hướng đi riêng với triết lý giáo dục “Thân – Tâm – Tuệ” […]

Người sáng lập CEO High School – Ông Ngô Minh Tuấn phát triển chương trình “Đồng hành và xây dựng cuộc đời cùng con”

Nhằm mục đích chia sẻ sự thấu hiểu lẫn nhau giữa cha mẹ và con cái để cùng nhau “làm bạn”, để cùng nhau xây dựng lên lộ trình phát triển tương lai cho con, để cùng nhau đồng hành, để cùng nhau hạnh phúc; Ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam Holding, người sáng lập CEO High School đã phát triển chương trình “Đồng hành và xây dựng cuộc đời cùng con”.