Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục

Hệ thống giáo dục CEO Việt Nam High School lấy triết lý của đạo Phật “Thân – Tâm – Tuệ” làm triết lý giáo dục với nỗ lực kiến tạo môi trường THPT giúp học sinh rèn luyện toàn diện 3 phần cốt lõi của con người:

Rèn luyện Thân

Sinh hoạt đúng giờ giấc. Biết cách từ chối những việc làm vô nghĩa. Nhận diện và tránh những hành vi xấu của xã hội.

Rèn luyện Tâm

Định vị được bản thân. Giúp đỡ người yếu hơn. Cộng sinh với những người bằng mình. Học hỏi những người hơn mình.

Rèn luyện Tuệ

Thấu hiểu quy luật xã hội, chung sống với cộng đồng để từ đó hình thành được bản đồ sự nghiệp, xác định được tương lai của chính mình.

Quá trình đào tạo giúp học sinh tập trung thời gian cho phần “Tuệ” nhiều hơn, không nuông chiều đồng thời đưa Thân và Tâm vào khuôn khổ, nề nếp. Khi Tuệ đủ sáng sẽ kéo Tâm đi lên và Tâm đâu thì Tuệ đó. Việc rèn luyện đồng thời thân khỏe, tâm an và trí tuệ minh khiến 3 yếu tố song hành, cân bằng, nâng đỡ và thúc đẩy nhau, giúp ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.

Hệ thống giáo dục CEO Việt Nam High School chính là nơi kiến tạo thế hệ học sinh thành công và hạnh phúc bằng triết lý “Thân – Tâm – Tuệ”.

Hệ thống giáo dục CEO High School

Đăng kí nhận thông tin